'Af' haftaya TBMM'ye geliyor!

Daha önce 9 Nisan'da açılması kararlaştırılan TBMM Genel Kurulu seçim sonuçlarına yönelik itirazlar nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi.
'Af' haftaya TBMM'ye geliyor!
Seçim tartışmaları sonrası toplanacak olan genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alacağı ve çalışmaların Adalet Komisyonunun ardından Meclis'e geleceği iddiaları seslendiriliyor.

Af konusunda MHP ile farklı düşündüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan devlete karşı işlenmiş suçlar dışındaki cezaların affına sıcak bakmadığını açıklamış olsa da MHP aksi yönde bir kanun teklifini 24 Eylül 2018'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP'nin af teklifi Anayasanın 87. maddesinde düzenlenen genel ve özel af niteliği taşımıyor.

Hazırlanan kanun teklifinin genel veya özel af olmadığını ifade eden MHP'li yetkililer söz konusu teklife "devlet indirimi" ya da "şartlı ceza indirimi" demişti. Ak Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı 6 Mart 2019 tarihli konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifinin af olmadığını, ceza indirimi içerdiğini vurgulayarak ''Seçim sonrası bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" ifadelerini kullanmıştı.

5 yıl ceza indirimi 

Şartlı ceza indirimi olarak adlandırılan söz konusu teklif TBMM'de kabul edildiği takdirde, hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerinde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak.

Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek. MHP'nin kanun teklifinde af kapsamı dışında tutulan suçlar da yer alıyor.

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk suçları ve soykırım ve insanlığa karşı suçlar ceza indirimi kapsamı dışında yer alması öngörülen suçlardan bazıları.

Yasa tasarısında ceza indirimi kapsamına giren bazı suçlar ise; TCK 213'üncü maddedeki halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, 215 sayılı suçu ve suçluyu övme, 216 sayılı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve 220 sayılı suç işlemek amacıyla örgüt kurma.

Ayrıca mal varlığına karşı suçlar olarak adlandırılan hırsızlık, dolandırıcılık, yağma suçlarıyla kamunun sağlığına karşı suç olarak yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti de indirim kapsamında yer alacak.

Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar

Devlete karşı işlenen suçlar arasında, devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar başta geliyor. TCK'nin 302 ile 316'ıncı maddeleri arasındaki sıralanan yasa dışı eylemlerin bazıları şunlar:
 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak


 • Düşmanla işbirliği yapmak


 • Devlete karşı savaşa tahrik


 • Askeri tesisleri tahrip


 • Düşman devlete maddi ve mali yardım


 • Anayasayı ihlal


 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı


 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan


 • Silahlı örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma


Yukarıda sıralananların terör ve devletin birliğini bozmak gibi cürümleri de barındırması, kanunlara aykırı bu eylemleri MHP'nin af teklifinin dışında tutuyor.

Ayrıca TCK'de 317 ile 339'uncu maddeler arasında sıralanan milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı işlenen suçların da kapsam dışında tutulması muhtemel.

Kamu ve adliyeye karşı işlenen suçlar

Diğer yandan devlete karşı işlenen suçlar arasında daha hafif olan kamu idaresinin güvenilirliğine ve adliyeye karşı işlenen suçlar af kapsamına girebilir. TCK'nin 247 ile 298'inci maddeleri arasında sıralananlar arasında başlıcaları şöyle:
 • Zimmet


 • İrtikap, yani görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak


 • Rüşvet


 • Görevi kötüye kullanma


 • İftira


 • Suç üstlenme veya uydurma


 • Yalan tanıklık


 • Suçu bildirmeme


 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama


 • Hükümlü veya tutuklunun kaçması


Bu yasa dışı eylemlerden hangilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'devlete karşı işlenen suçlar' tanımına girdiği, kullandığı geniş tanım nedeniyle bilinmiyor.

Ancak, TCKnın hangi maddelerinin af yasası kapsamında değerlendirileceği, teklifin açıklığa kavuşmasının ardından belli olacak.

HABER YORUMLARI