Merkez Bankası kendi dijital parasını çıkaracak

On Birinci Kalkınma Planı'na göre, blok zincir tabanlı Dijital Merkez Bankası Parası hayata geçirilecek.
Merkez Bankası kendi dijital parasını çıkaracak
Türkiye'de kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşması için enstrüman çeşitliliğine gidilecek, blokzincir tabanlı Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak.

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda mali piyasalara ilişkin hedeflere yer verildi. Plan döneminde, İstanbul'un cazip bir küresel finans merkezi olma hedefini destekleyen, kurumsal yapısı güçlü bir finansal sektörün oluşturulması amaçlandı. Bunun için finansal aktörlerin reel sektörün finansmanındaki etkinliği artırılacak ve sektörün sermaye piyasasından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetimindeki banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanması özendirilecek.

HABER YORUMLARI