OECD Türkiye Büyüme Tahmini: Eksi Yüzde 2,6 Küçülecek!

OECD bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye ile ilgili hemen bütün rakamları revize ederek kötüleştirdi. OECD Türkiye'nin 2019 yılı GSYİH beklentisini eksi 1,8'den eksi yüzde 2,6'ya düşürdü.
OECD Türkiye Büyüme Tahmini: Eksi Yüzde 2,6 Küçülecek!
OECD raporunda Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 daralacağını ve 2020 yılında yüzde 1,6 büyüyeceğini öngördü. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 1,8 daralma, gelecek yıl için yüzde 3,2 büyüme tahmininde bulunulmuştu.

Tüketici fiyatları ortalama bu yıl için yüzde 19,5'ten yüzde 17,3'eçekilirken, gelecek yıl için yüzde 10,7'ten yüzde 12,6'ya çıkarıldı.

OECD işsizlik oranını 2019'da yüzde 13,3 ve 2020'de yüzde 14,0 olarak tahmin etti. Bir önceki raporda tahmin sırasıyla yüzde 12,7 ve yüzde 12,8 seviyesinde bulunuyordu.

Bir önceki raporda 2019 yılı için cari denge/GSYH tahmini -%2,9 olurken, bu raporda %0,3 oldu. Gelecek yıl tahmini -%3,1'den -%0,8'e revize edildi.

OECD RAPORUNDA AYRINTILAR

OECD, Türk ekonomisinin tüketiciler ve işletmeler ile yurt içi ve yurt dışı yatırımcıların güvenlerini geri kazanmasının ekonomi politikalarının kalitesi ve öngörülebilirliğine, piyasa kurumlarının kredibilitesine bağlı olduğunu bildirdi.

OECD bugün yayınladığı “Ekonomik Görünüm” raporunda, Türk ekonomisinde Ağustos 2018'de yaşanan ağır finansal şokun etkisi ile 2018'in ikinci yarısında bir resesyonun tetiklendiğini, ancak güçlü bütçesel ve yarı bütçesel tedbirler ile daralmanın 2019 başlarında ılımlılaştırıldığını bildirdi.

Yatırımcı belirsizliğinin, son yerel seçimler sonrasında yüksek olmaya devam ettiğini belirten OECD, “İşletme ve hanehalkı güveni artan belirsizlikten etkilendi. Ancak uluslararası veya yurt içi güveni etkileyecek herhangi bir şok yaşanmaz ise 2019'un ikinci yarısında ölçülü bir toparlanma öngörülüyor. Bununla birlikte 2019 ve 2020'de  GSYH seviyesi 2018 seviyesinin altında olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. OECD, büyümede öngörülen toparlanmanın etrafından önemli risklerin devam ettiğini de vurguladı.

Hanehalkı ve işletmeler ile yurt içi ve yurt dışı yatırımcıların güvenlerini geri kazanmak için ekonomi politikalarının kalitesi ve öngörülebilirliğinin, piyasa kurumlarının güvenilirliklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan OECD, “Merkez bankası kredibilitesini güçlendirmeyi ve net uluslararası rezerv pozisyonunu yeniden inşaa etmeyi amaçlamalı” dedi.

Mali politikanın çok daha şeffaf hale getirilmesi gerektiğini aktaran OECD, konjonktür karşıtı tedbirlerin, şeffaf ve öngörülebilir bir yolla uygulanmaları halinde daha etkili olacaklarını savundu.

OECD'DEN ÇİN VE ABD İÇİN DE UYARI

OECD'nin Ekonomik Görünüm raporunda sadece Türkiye için değil bilindiği gibi tüm dünya için tahminler yer alıyor. IOECD ABD ve Çin ekonomileri için de önemli bir tahminde bulundu. OECD'ye göre ABD ve Çin ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya varamayıp didişmeye devam ederlerse  her ikisi de zararlı çıkacak.

OECD'nin tahminine göre böyle bir durumda her iki ülkenin de büyümesi 2020 ve 2021 için ortalamada % 0,2-0,3 daha düşük gerçekleşecek.

HABER YORUMLARI