Ekonomik Bunalımdan Çıkış

27 Nisan 2020 Pazartesi 01:13
Covid 19 Pandemisinin dünya ekonomisine olan olumsuz etkileri, ülkelerin virüse ne kadar çabuk müdahele ettiğine ve virüsün ekonomiye olan olumsuz etkilerine karşı piyasaya ne kadar destek sağladıklarına bağlı olacaktır.
Salgın her ne kadar çıktığı ülke olan Çin'de yavaşlamış ve kontrol altına alınmış olsa da dünyada 150'den fazla ülkeye yayılarak global bir kriz halini almıştır.
Covid 19 Pandemisinin Dünya ekonomisi için olumsuz bir etki oluşturduğu kesin fakat bu olumsuzluğun ne kadar süreceği belirsizliğini korumaktadır. Ekonomistler virüsün Dünya ekonomisine sert bir darbe vuracağı noktasında fikir birliğinde olsalar da sonrasında ekonomik toparlanmanın ne kadar zaman alacağı belirsizliğini korumaktadır.
Hükümetlerin şu ana kadar virüse karşı bir çok önlem pakedi açıkladılar. Piyasalar üzerindeki panik havasını dağıtmak için Fed politika faizini düşürdü  ve piyasaya sınırsız likidite sağlayacağını garanti etti. Avrupa Birliği ülkeleri de Covid 19 Pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı kapsamlı önlemler açıkladılar.
Hükümetler ve merkez bankaları tarafından kullanılan bu tedbirlerin ekonomiler üzerindeki etkileri sınırlı olacak, virüsün olumsuz etkilerini hafifletecek, ancak sona erdirmeyecektir.
Covid 19'un virüsü etkisini yitirdiğinde gerçekleşecek olan ekonomik senaryoda hükümetler, piyasadaki arz ve talep dengesini yerine getirmek için finansal ve reel sektörlere çok güçlü destek sağlamak zorundadır. 2008 krizinden sonra tam olarak toparlanamayan dünya ekonomisi, virüsten dolayı oluşacak yeni bir resesyon veya depresyondan dolayı ne kadar uzun sürede kendine geleceği aşikardır. 1929 ekonomik buhranında Keynes'in söylediği gibi ekonomik durgunluğun yenilmesi ve piyasanın canlanması adına gerekirse devlet çukur kazdırıp sonra da o kazdırdığı çukurları doldurtmak durumundadır.
Burada hükümetlerin ve merkez bankalarının uygulayacağı teşvik ve desteklerin ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri (enflasyon vb) dikkate alınarak gerçekleştirilmeyen her eylem, gelecekte telafi edilemeyecek bir ekonomik krize neden olabilir.
Belirsizliğin çok yüksek olduğu günümüz koşullarında, bu günü kurtarmak için elinizdeki tüm kozları kullanmanız gerekmektedir. Bu sınırsız destek ve teşviklerin elbette ekonomiler üzerinde olumsuz etkileri olacaktır, ancak bu şimdinin değil yarının konusu olmalıdır.
YAZARIN SON YAZILARI